1. Hanketeade

Seoses tootmisvõimsuse ja efektiivsuse suurendamisega kuulutab Puiduhake.com OÜ välja alljärgneva hanke:

  • Puidujäätmete hakkur (pakkumuse esitamise tähtaeg 01.12.2021 16.00 GMT +2, tööde valmimise tähtaeg on 11 kuud lepingu sõlmimisest).

Täiendava informatsiooni saamiseks ja selgituste küsimiseks palume end registreerida hankele Riigihangete Registris (viitenumber 242116) https://riigihanked.riik.ee/.

Projekti rahastatakse Keskkonnaprogrammist (projekt nr 17190).

Tegemist ei ole  hankijaga riigihangete seaduse tähenduses. Hanke läbiviimisel järgitakse riigihangete seaduse  § 3 üldpõhimõtteid.

Call for tenders

In association with increasing the capacity and effectiveness of its production Puiduhake.com OÜ hereby announces the following tender:

  • Wood Waste Shredder (tender offer submitting deadline 01.12.2021 16:00 GMT +2 (Estonian time), installation must be completed in 11 months from signing the contract).

For additional information, please register to the tender in the Estonian E-Procurement Register (reference number 242116) https://riigihanked.riik.ee/.

The project is being supported by the Environment Program (project number 17190).

This is not a public procurement defined by the Public Procurement Act. However, the tender process follows the principles of the Estonian Public Procurement Act § 3.

2. Hanketeade

Seoses tootmisvõimsuse ja efektiivsuse suurendamisega kuulutab Puiduhake.com OÜ välja alljärgneva hanke:

  • Veduk (pakkumuse esitamise tähtaeg 14.12.2021 16.00 GMT +2, kauba üleandmise tähtaeg on 15.12.2022).

Täiendava informatsiooni saamiseks ja selgituste küsimiseks palume end registreerida hankele Riigihangete Registris (viitenumber 243985) https://riigihanked.riik.ee/.

Projekti rahastatakse Keskkonnaprogrammist (projekt nr 17190).

Tegemist ei ole  hankijaga riigihangete seaduse tähenduses. Hanke läbiviimisel järgitakse riigihangete seaduse  § 3 üldpõhimõtteid.

Küsi hinnapakkkumist