Hakkepuitu (biokütust) kasutatakse soojuse ja/või elektrienergia tootmiseks. Hakkepuidu tootmine on keskonnasäästlik tegevus, sest toormaterjaliks kõlbavad kraavipervedel kasvav võsa, raiejäägid, puidust ehitusjäätmed ning kännud. Võsalõikus, kraavide, teeäärte puhastamine, raiejäätmete kogumine ja metsa hooldamine muudab looduse üldist ilmet ning majandamise lihtsamaks ja odavamaks.