Hakkepuidu tootmine on keskonnasäästlik tegevus, sest toormaterjaliks kõlbavad kraavipervedel kasvav võsa, raiejäägid, puidust ehitusjäätmed ning kännud. Võsalõikus, kraavide, teeäärte puhastamine, raiejäätmete kogumine ja metsa hooldamine muudab looduse üldist ilmet ning majandamise lihtsamaks ja odavamaks. Hakkepuit toodetakse spetsiaalsete hakkuritega, mille tootmisvõimsused on kuni 200 m3 valmistoodangut tunnis. Hakitav materjal peab paiknema kõva pinnasega laoplatsil ning ligipääs peab olema tagatud raskeveokitele sobivate teedega, et hakkuril ja hakkeveokile oleks tagatud piisavmanööverdamise võimalus ja teed peavad olema piiranguteta raskeveokitele. Puiduhakke koguse mõõtmine toimub lõpptoodangu väljatuleku kaudu. Hakkimise minimaalseks koguseks on 90 m3 (ligikaudu 1 hakkeveoki koorem). Energiapuidu lõikamisel, väljaveol ja ladustamisel on oluline jälgida, et puit ei sisaldaks: mulda, kive, juurtega välja tõmmatud võsatüvesid, metalli, betooni või asfalti, plastikut või klaasi jms. Nimetatud osade sisaldumine hakitavas puidus vähendab oluliselt hakkepuidu kvaliteeti ja hinda ning võib halvimal juhul tekitada suuri kahjustusi hakkurile. Hakkepuidu hind sõltub asukohast (veose kaugusest laoplatsile või katlamajani), puidu kvaliteedist, töötlemistingimustest ja mahust. Täpsema hinnapakkumise saamiseks palume võtta ühendust OÜ Puiduhake. com esindajaga. Võtame vastu puitu, oksi oma laoplatsil Viimsis Lubja külas, vajadusel pakume transpordi teenust.