Võsalõikus, raietööd, kraavide- ja teeäärte puhastamine, raiejäätmete kogumine ning metsa hooldamine muudab looduse üldist ilmet ning majandamise lihtsamaks ja odavamaks.
Oleme spetsialiseerinud võsalõikusele, raietöödele, hakkepuidu tootmisele ja investeeringutele erinevatesse kinnistutesse. Lõikame võsast ning puudest puhtaks trassid, liinialused, ehitusalad, sihid, teeääred, kraavid, jõekaldad, põllud ja ostame kokku erinevaid kinnistuid (põllu- ja metsamaid).