Võsalõikus, kraavide, teeäärte puhastamine, raiejäätmete kogumine ja metsa hooldamine muudab looduse üldist ilmet ning majandamise lihtsamaks ja odavamaks. Oleme spetsialiseerinud võsalõikusele-raietöödele, hakkepuidu tootmisele ja investeeringutele erinevatesse kinnistutesse. Meie ettevõtte peamiseks tooteks-teenuseks on Võsalõikus.