Hakkepuit

Hakkepuidu tootmine

Puiduhake.com OÜ on 100% Eesti kapitalil põhinev ettevõte. Teostame raietöid, võsalõikust , metsamaterjali väljaveoteenust  ja toodame võsast ning raiutud materjalist hakkepuitu. Lisaks pakume multiveoki ja teleskooplaaduri ning lumekoristus teenust.

Meie peamised kliendid on kinnisvaraarendajad/haldajad, trasside/teede omanikud ja hooldajad, ehitusfirmad, omavalitsused, eraisikud ning põllumehed.
Hakkepuitu(biokütust) kasutatakse peamiselt soojuse või elektrienergia tootmiseks ning terviseradade ja peenarde katmiseks.
 
Hakkepuidu tootmine on keskonnasäästlik tegevus, sest toormaterjaliks on kraavipervedel kasvav võsa, raiejäägid, puidust ehitusjäätmed, kännud jms materjal.
 
Võsalõikus, kraavide-, teeäärte puhastamine, raiejäätmete kogumine ja metsa hooldamine muudab looduse üldist ilmet ning majandamise lihtsamaks ja odavamaks. Oleme spetsialiseerinud võsalõikusele, raietöödele, hakkepuidu tootmisele ja investeeringutele erinevatesse kinnistutesse.
Korjame raiejäätmeid, ostame virnastatud võsa, saepuru ja ehitusjäätmeid.
Puiduhake.com OÜ teeb Teie kraavid, teeääred, sihid, liinialused võsast puhtaks.
 
Hakkepuitu toodetakse spetsiaalsete hakkuritega, mille tootmisvõimsused on kuni 200 m3 valmistoodangut tunnis. Hakitav materjal peab paiknema kõva pinnasega  laoplatsil ja ligipääs peab olema tagatud raskeveokitele sobivate teedega, et hakkuril ja hakkeveokile oleks tagatud piisav manööverdamise võimalus ja piiranguteta ligipääs raskeveokitele. Puiduhakke koguse mõõtmine toimub lõpptoodangu väljatuleku kaudu. Hakkimise minimaalseks koguseks on 90 m3 (ligikaudu 1 hakkeveoki koorem). Energiapuidu lõikamisel, väljaveol ja ladustamisel on oluline jälgida, et puit ei sisaldaks: mulda, kive, juurtega välja tõmmatud võsatüvesid, metalli, betooni või asfalti, plastikut või klaasi jms. Nimetatud osade sisaldumine hakitavas puidus vähendab oluliselt hakkepuidu kvaliteeti ja hinda ning võib halvimal juhul tekitada suuri kahjustusi hakkurile.
 
Hakkepuidu hind sõltub asukohast (veose kaugusest laoplatsini või katlamajani), puidu kvaliteedist, töötlemistingimustest ja mahust.
 
Käitleme ja võtame vastu puitu ja oksi laoplatsil asukohaga Lubja külas Viimsis, vajadusel pakume transpordi teenust.
 
Lisainformatsiooni saamiseks palume võtta ühendust OÜ Puiduhake.com esindajaga.