Võsalõikus

Võsalõikus

Võsalõikus, raietööd, kraavide- ja teeäärte puhastamine, raiejäätmete kogumine ning metsa hooldamine muudab looduse üldist ilmet ning majandamise lihtsamaks ja odavamaks.

Oleme spetsialiseerinud võsalõikusele, raietöödele, hakkepuidu tootmisele ja investeeringutele erinevatesse kinnistutesse. Lõikame võsast ning puudest puhtaks trassid, liinialused, ehitusalad, sihid, teeääred, kraavid, jõekaldad, põllud ja ostame kokku erinevaid kinnistuid (põllu- ja metsamaid).

Puiduhake.com OÜ tegeleb võsalõikusega, raietega lepikutes või raiejäätmete kokkukogumisega ja nende hakkeks purustamisega. Raiutakse seda, mis mujale, ka näiteks pelletitootmiseks ei sobi.