Võsalõikus

Võsalõikus

Võsalõikus, raietööd, kraavide- ja teeäärte puhastamine, raiejäätmete kogumine ning metsa hooldamine muudab looduse üldist ilmet ning majandamise lihtsamaks ja odavamaks.

Oleme spetsialiseerinud võsalõikusele, raietöödele, hakkepuidu tootmisele ja investeeringutele erinevatesse kinnistutesse. Lõikame võsast ning puudest puhtaks trassid, liinialused, ehitusalad, sihid, teeääred, kraavid, jõekaldad, põllud ja ostame kokku erinevaid kinnistuid (põllu- ja metsamaid).

Puiduhake.com OÜ tegeleb võsalõikusega, raietega lepikutes või raiejäätmete kokkukogumisega ja nende hakkeks purustamisega. Raiutakse seda, mis mujale, ka näiteks pelletitootmiseks ei sobi.

Võsalõikust ehk valgustusraiet loetakse metsakasvatuses üheks tähtsamaks tegevuseks, millega pannakse alus puistu liigilisele koosseisule ja visuaalsele poolele.

Võsa kasvab reeglina raiesmikel, kraavides, metsaservades ja tee äärtes, eriti kiire kasvuga on juurevõrselised taimed (lehtpuud).

Inimesel on võimalik suunata loodusringis liigilisisust ja taimede arvu enne kui loodus seda ise tegema hakkab.

Selleks, et mets saaks suureks kasvada ja säilitada liigilisust ning mahtu, tuleb teostada metsas võsalõikust, et kasvavad puud saaksid valgust ja toitaineid. Hooldamata metsas ei saa puud jõuliselt kasvada ja hävivad. Hooldatud mets kasvab kiiremini ja on ilus vaadata.

Metsas on olelusvõitluse  valikute väljalangemisel pearoll puude/taimede vahelisel konkurentsil, tugevamad jäävad alles, nõremad kuivavad ära, iga metsa kasvu ja liigilisust saab metsaomanik ise suunata

Tehtud tööd

Tutvu meie teiste teenustega

Küsi hinnapakkkumist