Raietööd

Raietööd

Raietööd on vajalikud metsa uuendamisel, hooldamisel ja maa sihotstarbe muutmisel.

Puiduhake.com OÜ teostab erinevaid raietöid:

 

Hooldusraiedega tagame kasvamiseks puudele piisava valguse ja ruumi, aastane juurdekas umbes üks sentimeeter.

Raietöid planeeriv metsaomanik peab alustama Keskkonnaametilt metsateatise taotlemisega või inventariseerimise (metsamajandamiskava) ettevalmistamisega.

Kui metsamajandamiskava on varem tellitud, saab taodelda selle alusel metsateatise.

Seejärel tuleb leida endale usaldusväärne metsanduse kogemusega tööde teostaja, et metsa ja pinnast ära ei rikutaks.

Hooldamata ja valesti hooldatud mets on loodusele ja omanikule kahju toov.

Kõik raietööd saavad alguse planeerimisest.

Tutvu meie teiste teenustega

Küsi hinnapakkkumist