Raietööd

Raadamine raie, mida tehakse, et võimaldada maa kasutamist muul otstarbel kui metsa majandamiseks. Teenuse tellimiseks võtke meiega ühendust telefonil 50 33 567 või puiduhake@puiduhake.com.