Raietööd

Raietööd

Raietööd on vajalikud metsa uuendamisel, hooldamisel ja maa sihotstarbe muutmisel.

Puiduhake.com OÜ teostab erinevaid raietöid:

 

Hooldusraiedega tagame kasvamiseks puudele piisava valguse ja ruumi, aastane juurdekas umbes üks sentimeeter.

Raietöid planeeriv metsaomanik peab alustama Keskkonnaametilt metsateatise taotlemisega või inventariseerimise (metsamajandamiskava) ettevalmistamisega.

Kui metsamajandamiskava on varem tellitud, saab taodelda selle alusel metsateatise.

Seejärel tuleb leida endale usaldusväärne metsanduse kogemusega tööde teostaja, et metsa ja pinnast ära ei rikutaks.

Hooldamata ja valesti hooldatud mets on loodusele ja omanikule kahju toov.

Kõik raietööd saavad alguse planeerimisest.

Raietöödel KASUTATAVAD MASINAD

Efektiivne ja säästlik metsaraie nõuab kaasaegset tehnikat. Tutvustame mõningaid masinaid, mis aitavad meil teostada erinevaid raietöid ohutult ja keskkonda säästvalt:

  • Harvesterid: Spetsialiseeruvad puude lõikamisele ja ettevalmistamisele.
  • Forwarderid: Veavad langetatud puid raielangilt kokkuveoplatsile, minimeerides maapinnakahjustusi.
  • Traktorid: Mitmekülgsed masinad, mida varustatakse erinevate lisaseadmetega, näiteks metsaveoks.
  • Kombineeritud masinad: Ühendavad endas langetamise ja transportimise funktsioonid.
  • Kuivendusekskavaatorid: Kasutatakse metsakuivenduse kaevamiseks ja hooldamiseks.
  • Tõstukid ja kraanad: Vajalikud puidu laadimiseks ja mahalaadimiseks.
  • Puidutöötlemisseadmed: Töötleb puitu saagimise ja hööveldamise teel.
  • Droonid: Pakuvad metsadele silmapaari õhust, hõlbustades seiret ja planeerimist.
  • ATV-d ja UTV-d: Liigutavad personali ja materjale rasketes tingimustes.
  • Metsaveokid: Transpordivad puitu tugevdatud raamide ja kraanadega.

Valik masinatest sõltub töö iseloomust, asukohast ja logistikast, arvestades alati keskkonna- ja ohutusnõudeid. Võtke meiega ühendust ja aitame leida parima lahenduse Teie raietöödeks!

Valgustusraie

Tutvu meie teiste teenustega

Küsi hinnapakkkumist