Hakkepuit ja bioenergia
Võsalõikus ja võsaraie
Ohtlike puude langetamine

Haaratsiga multilift

Ettevõttest

Puiduhake.com OÜ on 100% Eesti kapitalil põhinev ettevõte. Toodame hakkepuitu ehk puiduhaket. Teostame raietöid, võsalõikust, metsamaterjali väljaveoteenust, pinnasetöid, ohtlike puude langetamist, okste ja kändude äravedu ja toodame võsast ning raiutud materjalist hakkepuitu. Lisaks pakume transportteenust ja müüme mulda ning multsi/hakkepuitu.

Meie peamised kliendid on kinnisvaraarendajad/haldaja, trasside/teede omanikud ja hooldajad, ehitusfirmad, omavalitsused, eraisikud ning põllumehed.

Tutvu meie teiste teenustega

Viimased postitused

Ilus mets

Puud vajavad kasvuks ruumi ja valgust

Noorte puude areng ja kõrguskasv Põhja-Soome männimetsades: Uued avastused Puiduhake.com OÜ toob teieni huvitavaid leide Põhja-Soome metsauuringust, kus teadlased uurisid, kuidas vanade puude hulk ja

Loe edasi
Säästva metsanduse sertifikaat PEFC

Säästva metsanduse sertifikaat PEFC

Puiduhake.com OÜ omab säästva metsanduse sertifikaati PEFC. PEFC on metsasertifitseerimise heakskiitmise rahvusvaheline ja mittetulunduslik programm, mis ühendab ligi poolsada rahvuslikku sertifitseerimissüsteemi. Eestis on PEFC esindajaks

Loe edasi

Puiduhake.com OÜ mobiilse purusti soetamine

Puiduhake.com OÜ mobiilse purusti soetamine Ressursitõhususe investeeringu eesmärk on raskesti töödeldava hakkpuidu toorme purustamiseks sobiva purusti, mis koosneb eelpurustist ja haamerpurustist, kasutusele võtmine, läbi mille

Loe edasi

Küsi hinnapakkkumist