Hakkepuit ja bioenergia
Võsalõikus ja võsaraie
Ohtlike puude langetamine

Ettevõttest

Puiduhake.com OÜ on 100% Eesti kapitalil põhinev ettevõte. Teostame raietöid, võsalõikust, metsamaterjali väljaveoteenust, pinnasetöid, ohtlike puude langetamist, okste ja kändude äravedu ja toodame võsast ning raiutud materjalist hakkepuitu. Lisaks pakume transportteenust ja müüme mulda ning multsi/hakkepuitu.

Meie peamised kliendid on kinnisvaraarendajad/haldaja, trasside/teede omanikud ja hooldajad, ehitusfirmad, omavalitsused, eraisikud ning põllumehed.

Viimased postitused

Puiduhake.com OÜ mobiilse purusti soetamine

Puiduhake.com OÜ mobiilse purusti soetamine Ressursitõhususe investeeringu eesmärk on raskesti töödeldava hakkpuidu toorme purustamiseks sobiva purusti, mis koosneb eelpurustist ja haamerpurustist, kasutusele võtmine, läbi mille

Loe edasi

Hanketeade

Seoses tootmisvõimsuse ja efektiivsuse suurendamisega kuulutab Puiduhake.com OÜ välja alljärgneva hanke: Veduk (pakkumuse esitamise tähtaeg 20.12.2021 10.00 GMT +2, kauba üleandmise tähtaeg on 15.12.2022). Täiendava

Loe edasi