Valgustusraie

Valgustusraie

Metsa kasvamise tagamiseks on väga oluline teostada valgustusraiet. Valgustusraidega tehakse esimene oluline valik, milliste puude kasvutingimusi parandada soovitakse. 

Kõige rohkem vajavad valgust ja ruumi kasenoorendikud, männinoorendikud, kuna noorendikes kasvavad puud kiiresti ja tihedalt.

Oluline on valgustusraie okas- ja lehtpuu seganoorendikes, kuna okaspuu jääb kasvukonkurentsis alla.

Tutvu meie teiste teenustega

Küsi hinnapakkkumist