Tormimurdude likvideerimine

Tuleme lõikame tormipoolt maha kukkunud oksad – puud veame koondame kokku ning transpordime ära puidukäitlus kohta.