Teenused

 • Materjali koondamine, mida teostame traktori, forvarder – tüüpi masinatega.
 • Puude eemaldamine parkidest ja hoovidest
 • Parkmetsa kujundamine
 • Ohtlike puude langetamine ning utiliseerimine
 • Puidu ja okste käitlemine,
 • Puitjäätmete vastuvõtt
 • Puitjäätmete vedu
 • Metsaväljaveo teenus

Ostame

 • Virnastatud ja kasvavat võsa
 • raiejäätmeid
 • metsa- ja põllumaid
 • 3m küttepuud

hind sõltub materjalist, asukohast ja kogusest