Metsa hooldamine kasvatab metsa väärtust

Ilus mets

Hooldatud metsa väärtus kasvab ja sellest saavad tulu mitu põlvkonda

Paneme kinnistu väärtuse kasvama!

Paljud kliendid on kinnistud meie hooldada usaldanud ja oma kinnistu väärtust kasvatanud. 

Hooldusraide alla kuuluvad valgustus-, harvendus- ja sanitaarraie, mis on metsamajanduslikud võtted, et saada kvaliteetsem mets. Hooldusraide käigus eemaldatakse metsast puud, mis looduslikus raieringis välja langeksid.

Hooldusraide põhieesmärgid:

1) puude valgus- ja toitetingimuste parandamine ja metsa liigilise koosseisu kujundamine (valgustusraie);

2) metsa väärtuse tõstmine, metsa tiheduse ja koosseisu reguleerimine (harvendusraie);

3) metsa sanitaarse seisundi parandamine ja ohuallikat mittekujutavate surevate või surnud puude puidu kasutamise võimaldamine (sanitaarraie).

Võta meiega ühendust ja paneme koos sinu kinnistu väärtuse kasvama.

Helista +372 503 3567 või saada e-kiri info@puiduhake.com

Küsi hinnapakkkumist