Puiduhake.com OÜ mobiilse purusti soetamine

Puiduhake.com OÜ mobiilse purusti soetamine

Ressursitõhususe investeeringu eesmärk on raskesti töödeldava hakkpuidu toorme purustamiseks sobiva purusti, mis koosneb eelpurustist ja haamerpurustist, kasutusele võtmine, läbi mille kasvab hakkpuidu toodang 45% võrra ja alaneb tooraine kasutus toodanguühiku kohta 1% võrra. Seade võimaldab katlakütuseks sobivaks hakkpuiduks töödelda nii mullaseid ja juurte vahele jäänud kividega kände, väiksemaid metallesemeid sisaldavat jäätmepuitu (nt lammutuspuit, puitalused) ning jämedaid, saeveskite jaoks ülemõõdulisi puunotte. Uue purustiga on eesmärk tootmist alustada 2021. aastal.

Projekti aitas rahastada

KIK

Küsi hinnapakkkumist