Puud vajavad kasvuks ruumi ja valgust

Ilus mets

Noorte puude areng ja kõrguskasv Põhja-Soome männimetsades: Uued avastused

Puiduhake.com OÜ toob teieni huvitavaid leide Põhja-Soome metsauuringust, kus teadlased uurisid, kuidas vanade puude hulk ja maapinna mineraliseerimine mõjutavad noorte puude kõrguskasvu ja kasvamaminekut.

Uuringu taust ja eesmärk

Juhendajaks olles Pasi Rautio koos teiste Soome ja Rootsi metsateadlastega uurisid, kuidas vanade puude arv ja maapinna mineraliseerimine mõjutavad 80–120-aastastes männikutes noorte puude kasvu ja arengut. Uuring kestis 11 aastat ja selle tulemusi peetakse metsanduspraktikas oluliseks.

Põhilised leiud uuringust:

  • Noorte puude arvukus on märgatavalt suurem piirkondades, kus vanemate puude arv on väiksem ja maapind on mineraliseeritud.
  • Looduslik uuendus koosnes peamiselt männipuudest; teiste puuliikide osakaal oli minimaalne.
  • Noorte puude parim kõrguskasv täheldati piirkondades, kus oli vähem vanemaid puid. Vastupidiselt olid tihedates ja kontrollpuistutes kasvunäitajad palju madalamad.

Mis on selle uuringu praktiline väärtus Eesti metsamajanduses?

Eestis, nagu paljudes teistes Euroopa riikides, on aegjärkne raie populaarne ja säästev metsamajandamise meetod. See tähendab, et vanade puude asendamine noortega toimub järk-järgult, tagades, et metsaalad oleksid pidevalt puudega kaetud. Uuringu tulemused osutavad, et me peame hoolikalt kaaluma, kuidas ja millal raiet teostada, et optimeerida noorte puude kasvu ja säilitada metsa ökoloogiline terviklikkus.

Selle meetodi kasutamisel on oluline olla teadlik võimalikest ohtudest, nagu suurenenud tuulekahjustuse risk ja rohttaimestiku ülemäärane levik, mis võib takistada noorte puude kasvu.

Puiduhake.com OÜ panus

Meie ettevõttena oleme pühendunud parimate metsanduspraktikate rakendamisele, mis põhinevad teaduslikel uuringutel. Teeme koostööd teadlaste ja spetsialistidega, et tagada, et meie metsade majandamine oleks nii säästev kui võimalik. Selle uuringu tulemused annavad meile parema ülevaate sellest, kuidas kohandada oma metsamajanduspraktikat, et saavutada maksimaalset efektiivsust ja säilimist.

Metsandus on pidevas muutumises ja teadus aitab meil mõista, kuidas kõige paremini hoolitseda meie väärtuslike metsade eest. Puiduhake.com OÜ hindab selliseid teaduslikke avastusi kõrgelt ja ootab põnevusega edasisi uuringuid selles valdkonnas.

Allikas: Forest Ecology and Management ajakiri.

Küsi hinnapakkkumist