Puiduhake.com

Hakkepuit, võsalõikus, raadamine, puude langetamine Puiduhake.com OÜ on 100% Eesti kapitalil põhinev ettevõte. Teostame raietöid, võsalõikust  ja toodame võsast ning raiutud materjalist hakkepuitu. Lisaks pakume multiveoki ja teleskooplaaduri teenust. Meie peamised kliendid on kinnisvaraarendajad/haldajad, trasside/teede omanikud ja hooldajad, ehitusfirmad, omavalitsused, eraisikud ning põllumehed. Hakkepuitu(biokütust) kasutatakse peamiselt soojuse või elektrienergia tootmiseks ning terviseradade ja peenarde katmiseks. Hakkepuidu tootmine on keskonnasäästlik tegevus, […]