Puiduhake ehk hakkepuit, võsalõikus, raadamine, puude langetamine

Puiduhake.com OÜ on 100% Eesti kapitalil põhinev ettevõte. Teostame raietöid, võsalõikust  ja toodame võsast ning raiutud materjalist hakkepuitu. Lisaks pakume multiveoki ja teleskooplaaduri teenust. Meie peamised kliendid on kinnisvaraarendajad/haldajad, trasside/teede omanikud ja hooldajad, ehitusfirmad, omavalitsused, eraisikud ning põllumehed. Hakkepuitu(biokütust) kasutatakse peamiselt soojuse või elektrienergia tootmiseks ning terviseradade ja peenarde katmiseks. Hakkepuidu tootmine on keskonnasäästlik tegevus, sest toormaterjaliks on kraavipervedel kasvav võsa, raiejäägid, puidust ehitusjäätmed, kännud jms materjal.

Loe lisa          

Küsi hinnapakkkumist