Hakkepuit ja bioenergia
Võsalõikus ja võsaraie
Ohtlike puude langetamine

Haaratsiga multilift

Ettevõttest

Puiduhake.com OÜ on 100% Eesti kapitalil põhinev ettevõte. Toodame hakkepuitu ehk puiduhaket. Teostame raietöid, võsalõikust, metsamaterjali väljaveoteenust, pinnasetöid, ohtlike puude langetamist, okste ja kändude äravedu ja toodame võsast ning raiutud materjalist hakkepuitu. Lisaks pakume transportteenust ja müüme mulda ning multsi/hakkepuitu.

Meie peamised kliendid on kinnisvaraarendajad/haldaja, trasside/teede omanikud ja hooldajad, ehitusfirmad, omavalitsused, eraisikud ning põllumehed.

Tutvu meie teiste teenustega

Viimased postitused

Ressursitõhususe tõstmine

Projekti abikõlblikkuse periood – 10.04.2018-31.12.2018.  Puiduhake.com OÜ detailse energia- ja ressursiauditi raames viiakse läbi detailne energia- ja ressursiaudit ettevõtte tootmisprotsessis Viimsi vallas, et tuvastada energia-

Loe edasi

Küsi hinnapakkkumist